Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wat geloven wij

 

Als leden van de Hervormde gemeente in Schelluinen willen we gericht zijn op God die de  Schepper is van hemel en aarde en die de oorsprong is van alle leven. Wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus die als mens in deze wereld gekomen is. De kern van het evangelie is de verlossing door Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha en de opstanding uit de dood. Wij geloven in de Heilige Geest die van God uitgaat en in ons wonen wil. Hij vertegenwoordigd God en openbaart ons wie God is en wat hij ons gegeven heeft in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. In de rechte prediking en de gezonde geloofsbeleving staat Christus centraal, maar nooit zonder de Vader en de Heilige Geest.

De basis van ons christelijk geloof vinden we in de Bijbel, het Woord van God. Daarom komen we elke week op zondag in de kerk bij elkaar om naar die woorden te luisteren. Daar wil God ons ontmoeten en krijgen we woorden mee die een zegen zijn voor ons leven. De kerk heeft het geloof kernachtig verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze is opgesteld in de kerkvergadering van Nicéa, in het jaar 325 n.Chr. Naast deze geloofsbelijdenis gebruiken we in de kerk ook de apostolische geloofsbelijdenis ofwel de twaalf artikelen
Met deze belijdenisgeschriften weten we ons verbonden met onze voorouders en weten we ons als broers en zussen verbonden met elkaar, door de band van het geloof in Jezus Christus onze Redder en Zaligmaker.

Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus. Dat is de zaligheid voor ieder die gelooft.
‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.’ (Efeze 2:8). Deze gave schenkt Hij aan iedereen die Hem daarom vraagt.

 

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?