Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kerkdiensten

Als leden van de Hervormde gemeente in Schelluinen willen we gericht zijn op God, onze Schepper en verlosser. Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft, in het bijzonder in Zijn Zoon Jezus Christus, vormt het hart van ons geloof en staat ook centraal in de verschillende activiteiten.  

We geloven dat God Zich laat vinden in de woorden van de Bijbel, daarom komen we elke week op zondag bij elkaar om naar die woorden te luisteren. De kerkdienst is dan ook het kloppende hart van ons gemeente- zijn. Daar ontmoeten we elkaar, wil God ons ontmoeten en krijgen we woorden mee die een zegen zijn voor ons leven.

Daarnaast zijn er - in het bijzonder tijdens de winterperiode - ook een heel aantal andere activiteiten. Hierover kunt u elders op deze site het nodige lezen.

Als gemeente voelen we ons met elkaar verbonden als broers en zussen door de band van het geloof in Jezus. Daarnaast weten we ons verbonden met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Samen met vele gemeenten verspreid over de wereld en door de eeuwen heen belijden we Jezus Christus als de Heer van ons leven, en geloven wij dat wij door Hem alleen bestaan. De blik in onze gemeente is dan ook allereerst op Hem gericht. Binnen de wereldwijde en eeuwenoude Kerk van Christus zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en willen we staan in de reformatorische traditie.

Daarnaast richten we onze blik ook naar anderen om ons heen. De genade en liefde die we van God ervaren en ontvangen is niet bedoeld om voor onszelf te houden, maar op allerlei manieren uit te delen aan mensen die we ontmoeten of onze levensweg kruisen. Dit is een blijvende opdracht voor de gemeente, waar we ook graag in willen groeien.

Tot zover deze korte schets, meer informatie kunt u onder de verschillende rubrieken vinden.