Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kerkdiensten

Commissie van beheer

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld, om de kerkenraad te adviseren over een aantal zaken met betrekking tot beheer van goederen en financiën van de gemeente. Naast deze adviserende taak heeft de CvB een belangrijke uitvoerende taak. Hierbij gaat het om de uitvoering van kerkenraadsbeleid op het gebied van financiën, het beheer van het kerkgebouw en bijvoorbeeld de organisatie van het multimedia gebeuren (geluid, beamer, verlichting etc.). De belangrijkste subcommissies binnen de CvB zijn de Financiële Commissie en de bouwcommissie. De Financiële Commissie draagt er ook zorg voor dat de gemeenteleden jaarlijks worden benaderd voor hun Vaste Vrijwillige Bijdrage. Verder gegevens zoals adressen vind u in de jaargids die verspreid wordt onder de gemeenteleden.

 

Zendingscommissie (GZB)

De zendings- en evangelisatiecommissie houdt zich o.a. bezig met het werk van de zending.Via het Deelgenotenprogramma van de G.Z.B. (www.gzb.nl) ondersteunen wij als Hervormde Gemeente van Schelluinen al enige jaren diverse projecten.

 

Inwendige Zending (IZB)

In opdracht van de kerkenraad is de IZB-commissie in onze gemeente aangesteld. De commissie werkt samen met de kerkenraad. De taak is speciaal gericht op het verkondigen van het Evangelie, voornamelijk onder hen die daarvan vervreemd zijn.