Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kinderoppas: Roelanda Toet, Margreet Burggraaf.
Kerkauto: Dhr. S.J. de Groot (0183-624615).
Collecte: We collecteren voor ZOA. Op hun website omschrijft
deze stichting haar missie als volgt: “In deze wereld vol conflicten,
onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen
wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten
en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid,
van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht
ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. De bijbelse boodschap
van verzoening en herstel van deze gebroken wereld
inspireert ons. We dienen slachtoffers van natuurrampen en
gewelddadige conflicten en bieden daarmee tekenen van
hoop en herstel. Doel is dat zij weer vrede en recht ervaren.
En op den duur hun persoonlijke waardigheid en onderling
vertrouwen terugvinden. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk
verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie
handelen we naar dit perspectief, samen met scholen,
bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven
we antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te
zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben.” Van harte bij
u aanbevolen.
Voorzang: De voorzang zondagmorgen is psalm 100:1,2; de
psalm die de kinderen op de zondagsschool leren.
Kringen: Op maandagavond 19 maart komt de GGG-kring en
op donderdagavond 21 maart de JoVo-kring weer bij elkaar.
We lezen dit keer hoofdstuk 8 uit het boekje over het Evangelie
naar Johannes. Ik overweeg om een aantal bijzondere
portretten van Johannes, en kenmerkende geschiedenissen
uit het Johannesevangelie te laten zien. We hopen op goede
avonden.
Leeskring: Na de goede ervaring van vorig jaar willen we
ook nu weer na het winterseizoen als leeskring samenkomen.
Doel van deze kring is om (delen van) boeken te lezen die je
anders misschien niet zo snel zou oppakken. Op de kringavonden
gaan we het gesprek aan over vragen en thema’s die
vanuit het boek naar boven komen. De avonden worden zo
opgezet dat ook als het een keer niet lukt om alles te lezen, je
toch een goede indruk krijgt van wat een schrijver te zeggen
heeft. We komen samen op de maandagavonden. Data zijn: 1
april, 6 mei, 3 juni Dv. Op de eerste twee avonden bespreken
we zoals eerder aangekondigd ‘Verbonden en vervreemd’ van
Wim Dekker. Uitgangspunt voor dit boek is het gesprek dat
Paulus voert op de Areopagus. Midden in een multiculturele
samenleving bracht hij het evangelie, op een moedige en tegelijk
kwetsbare manier. Het boek gaat in op de vraag wat wij als
christenen van de 21e eeuw daarvan kunnen leren. Waarom is
het christelijk geloof zo belangrijk? Bij het beantwoorden van
die vraag komen de kernpunten van ons geloof voorbij. Het
boek van Wim Dekker eindigt met een citaat van Augustinus;
‘Gij hebt ons gemaakt naar U en rusteloos blijft ons hart totdat
het zijn rust vindt in U.’ Vorig jaar hebben we samen deze
woorden uit boek I van ‘De Belijdenissen’ gelezen. Voor de
derde avond van dit jaar staat boek II van ‘De Belijdenissen’
op het programma.
Meldt u s.v.p. per mail bij mij aan als u mee wilt doen met deze
kring. Als u ‘Verbonden en vervreemd’ of ‘De Belijdenissen’
wilt bestellen, geef dit dan s.v.p. voor 19 maart aan mij door.
Preekbespreking: De avonddienst van 24 maart zal gericht zijn
op de jongeren. Op de catechisatie volgende week dinsdag
gaan we hier op in. We willen dit keer geen preekbespreking
naderhand doen, maar voorafgaand aan de dienst samen eten
in De Bron en alvast het thema samen verkennen. Meer info
volgt in het volgende kerkblad!
Belijdenisdienst: De dienst van openbare geloofsbelijdenis
staat gepland op eerste paasdag, 21 april.
Ten slotte: Aanstaande zondag heb ik geruild met twee collega’s.
Gezegende diensten gewenst. Een hartelijke groet vanuit
de pastorie,

H.E. Veldhuijzen

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?