Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wie zijn wij

 

De Hervormde Gemeente van Schelluinen is een kleine dorpsgemeente met ruim 500 leden. Van oorsprong behoren wij tot de Gereformeerde Bonds gemeenten en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Binnen onze gemeente is er verscheidenheid in geloofsbeleving, maar zoeken we steeds weer naar de eenheid die er is in Christus Jezus. Tegelijk willen we een Bijbelgetrouwe gemeente zijn die zich laat leiden door de gehele Schrift.
Dit houdt in dat we ons gebonden en verbonden weten met de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid. Deze 3 formulieren van Enigheid bestaan uit de volgende geschriften:


De Nederlandse Geloofsbelijdenis:
Dit geschrift is opgesteld in 1561 door Guido de Bres, hier worden ook verschillende leerstukken uitgelegd vanuit de Bijbel.


De Heidelbergse Catechismus:
Een geschrift (leerboek) wat in vroegere tijd in het bijzonder geschreven is voor jongeren. In dit geschrift worden vragen gesteld, waar een Bijbels antwoord op wordt gegeven.


De Dordtse Leerregels:
Dit geschrift is opgesteld tijdens een synode in Dordrecht, die gehouden is in 1618 en 1619. Hierin zijn leerregels opgesteld wat betreft de leer van de uitverkiezing.

De gemeente wil staan in de traditie van de reformatie en zo haar plaats innemen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?